Ferences Akadémia

Ferences Akadémia
SÜMEG


A sümegi Ferences Akadémiát a sümegi ferences rendház üzemelteti a kegytemplommal szomszédos kolostor épületében.
TÖBB, MINT KÉPZÉS
A ferences atyák gondoskodnak arról, hogy a kiváló oktatókkal megszervezett képzések lelkigyakorlattal és lelkivezetéssel párosulhassanak, a kolostor segítői pedig arról, hogy a rendházban eltöltött napok alatt, a 350 éves falak közt zavartalanul elcsendesedhess. A kurzusok elvégzéséről oklevelet kapsz.


2021. őszi szemeszter
2021. október 8-9-10.


Előadások
Fr. Tömördi Viktor atya, Sapientia Szerzetesi Főiskola - mesteroktató
A szegénység megjelenése a szerzetesség lelkiségében - különös tekintettel Assisi Szent Ferenc életében
A teremtett világ megismerése az oxfordi ferences egyetemen
A betegápolás - ispotályok - kórházak megjelenése a szentferenci lelkületben
A felfedezett új világ - Amerika - és a ferences szerzetesek kapcsolata a bennszülött lakossággal
A koldulórendi - ferences építészet és a teológia kapcsolata
Elmélkedések
Fr. Reisz Pál atya, Sümegi Ferences Rendház - házfőnök
1-2-3. Világnézetünk keresztény alapjai


Hol találsz bennünket?
Sümegi Ferences Rendház
8330 Sümeg, Szent István tér 7.
Telefon: (87) 352-983
Email: effataofm@gmail.com


Előadásprogramok:
pénteken 16 órától vasárnap 12 óráig