Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. havi hírlevél-szolgáltatásával összefüggő adatkezelésről


Jelen adatkezelési tájékoztató a Sümeg TDM és Tourinform Iroda havonta küldött marketing célú hírlevél-szolgáltatásával összefüggő személyes adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat
tartalmazza.


Az adatkezelő megnevezése:
Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
Székhely: 8330 Sümeg, Béke tér 7.


Kapcsolattartási adatok:
E-mail: sumegtdm@gmail.com
Tel: +36-20-417-6346


A kezelt személyes adatok köre:
A hírlevélre történő feliratkozás során az adatkezelő az érintett személyes adatai közül a vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét kezeli.


Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása.


Az adatkezelés célja:
Az adatkezelő sümegi és térségi  programokkal, ajánlatokkal kapcsolatos meghívók, hírlevelek és értesítők küldésére használja fel az érintett fent megjelölt személyes adatait, azokat harmadik félnek át nem adja.


Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés jelen hírlevelünkön történő feliratkozással és az ehhez szükséges személyes
adatok közvetlenül az érintett általi önkéntes megadásával kezdődik. Az érintett fent megjelölt
személyes adatait kizárólag a hírlevélre való feliratkozás időtartama alatt kezeli az adatkezelő.
Amennyiben az érintett a hírlevélről leiratkozik, az ezzel összefüggésben kezelt személyes
adatokat az adatkezelő haladéktalanul törli.

 

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása:
Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett - fenntartja a jogot,
hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.


Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok:
A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.