Sümeg és Vidéke

újság

"Kezünkbe adta e lapot Sümeg városa. Miénk adta a megtiszteltetés, e lapot Sümeg a közösség jótollú egyéneinek tolmácsolásában, amelyeket fontosnak érzünk megosztani másokkal. Eseményekről, örömteli és sikeres történetekről, az itt élőkről. Én még nem vagyok sümegi. De megérintett a város. Azt mondta a minap egyik ismerősöm, hogy látod, ez Sümeg, egy kis Csoda.
És milyen jó megélni a Csodákat!
Ismerkedni a barokk kis településsel, megízlelni hangulatát, elképzelni a múltat. Már én is részese vagyok a városnak. Tudok az itt élőkkel együtt ünnepelni, lelkesedni, tudok velük együtt gondolkodni. Az én gyökereim ide nem messzire, Vas megye egyik kis falujába nyúlnak vissza. Sümegre kellett kerülnöm, hogy újra halljam a gyermekkoromból jól ismert vasias tájszólást. Vagy azt mondja valaki, „Ides”, mint ahogy nagyanyám szólított. Ezek a Csodák! Legyen hát mindannyiunké ez a város, éltessük, fejlesszük közösen!
Induljunk az újsággal is azon az úton, amelyen 120 évvel az elődök! Olyan egyszerű dolgunk van: csak követnünk kell őket! Éles Károly felelős szerkesztő minden fontosat leírt 1897-ben. Ma sem lehet jobban megfogalmazni!
„Lapunk meleg szeretettel karol fel minden eszmét, mely a fejlődés és javulás ügyét szolgálja. Ez eszmék megvitatásában minden egyéni érdek mellőzése, a személyeskedő hang és modor teljes kizárásával egyedül
a közügyek iránti meleg érdeklődés, önzetlen jóakarat és pártatlan igazságosság vezeti tollunkat. Bizalommal és reménységgel nyújtjuk át lapunk első számát a közönségnek, kérve, fogadják bizalommal, meleg szeretettel és jóakarattal, mint aminő a mi keblünkben ég.”
Győrfi H. Marianna
felelős szerkesztő • 2017 január

Sümeg és Vidéke 2017.  januári száma >>>>>