Joseph Haydn: Megváltónk hét szava a keresztfán

Haydn műve tulajdonképpen egy képeskönyv: fedőlapja
a komor hangvételű Introduzione (Bevezetés), a zárólapja
pedig az Il Teremoto (Földrengés). A közöttük lévő
oldalpárokon Krisztus egy-egy utolsó mondata található,
az egyik oldalon az ezek fölötti elmélkedéssel, a szemben
lévőkön pedig a hozzájuk tartozó zenei illusztrációk.
Haydn tételei azonban nem elsősorban a szenvedés
szemléltetői, sokkal inkább ezek is elmélkedések: vissza-
tekintések a mából, melyeket áthat a megváltott nép által
érzett hálaadás.
Kruppa Bálint

 

A tételek között rövid elmélkedéseket tart Barsi Balázs OFM.

A belépés díjtalan.