"A sümegi Darnay Múzeum kéziratgyűjteménye" című kötet-A Balatoni Múzeumi Füzetek 11. kötetének bemutatója

2019. november 6., szerda, 17:00–18:00

Helyszín: Balatoni Múzeum: Múzeum u. 2., Keszthely, 8360

A kötetet bemutatja: Dr. Ács Anna irodalomtörténész, a Balatonfüredi Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója

A kötet szerzője Haász Gabriella, a Balatoni Múzeum történész muzeológusa, akinek egyik kutatási témája a keszthelyi és sümegi múzeumok gyűjteményeinek története.
"A sümegi Darnay Múzeum kéziratgyűjteménye" című kötetben a szerző egy 1937-ben készült leltárat és katalógust elemezve mutatja be a gyűjteményt. Kutatómunkája során sok múzeumban, levéltárban sikerült rábukkannia a szétszóródott kézirattár darabjaira, és kirajzolódott, hová és miért vitték el a műtárgyakat. A tanulmány kiadásának célja, hogy bizonyossá váljon egykor ismertté vált és bemutatott, de elveszettnek hitt dokumentumok léte és őrzési helye, továbbá hogy felhívja a figyelmet a kevéssé ismert családi levéltárakra és egyedi iratokra.