Evangélikus-református templom

A sümegi protestánsok maroknyi híveinek közös hajléka a Széchenyi György és a Darnay Kálmán utcák találkozásánál kiala­kult kis háromszöget bezáró telekre épült. Már 1867. évtől voltak protestáns lakosai a városnak, de temploma nem. Számuk az első világháború után kezdett jelentősebben nö­vekedni, ami az 1920-as évek második felében, egy önálló Istenháza megépítésének gondolatához vezetett. A hozzá szükséges telket 1927 tavaszán az akkori községtől kapták. 1936-ban a két gyülekezet fennállásának 14.-ik évfordulóján kimondták a ma is álló templom építésének megkezdését, a település által adományozott 70 négyszögöl nagyságú három utca által határolt telken, oly módon, hogy mindkét gyülekezet azonos összeggel járult hozzá az építkezéshez. A templom ünnepé­lyes felszentelésére 1937. szeptember 5-én került sor. A 25 méter magas torony csúcsán a csillag, oromzatán a kereszt mutatják, hogy Istennek ez a hajléka két protestáns egyház testvéri szeretetben való összefogásának és áldozatkészségének az eredménye. A reformátusok és az evan­gélikusok összefogásából valósult meg. A népies és magyaros stíluselemeket tükröző épület tervezője, a nagyváradi születésű, akkor Miskolc város főépítésze, Szeghalmy Bálint volt. A templom kivitelezési munkálatait sümegi mesteremberek végezték.

Essék szó a templom harangjáról is. Legkorábban 1940-ben vetődött fel egy új, 400 kg-os harang öntésének az ötlete, de a budapesti Szlezák Ráfáel harangöntő által kért 5000 pengőt a világháború éveiben az egyház hívei képtelenek voltak összegyűjteni. Így a templom tornyában ma is megszólaló 100 kg-os harang – Győry Elemér püspök rendeletéből – a balatonfüredi református lelkész-üdülőből került Sümegre, amit 1959. jún. 21-én szenteltek fel. Felirata: „Úr lesz a Jézus mindenütt. Öntötte: Szlezák László harangöntöde, Budapest, 1955”.

Felszentelésekor sok vendég érkezett, fele fért csak a templomba. Szép nagy sereg pedig kint maradt az utcán. A segédlelkész, mint legfiatalabb szorgoskodott a hívek között. Tétován fordult a Püspök Úrhoz, mit csináljanak, nem férnek be a vendégek. Hát foglalkozz velük fiam, mondta a Püspök Úr. Én?  Bizony Ő a fiatal segédlelkész felállt a dombra, elővette a bibliáját és felolvasta Salamon templomszentelési imáját. Mivel nem készült semmi emberi ékesszólással, Isten üzenetét hirdette ismételve, szinte refrénszerűen – „Uram, aki eljön ebbe a templomba és kér Tőled valamit, add meg neki, ahogy megígérted Salamonnak”. Jól jártak, akik kint rekedtek, mert bent a templomban a templom  építéséről és a pénz elszámolásával foglalkoztak. Addig kint a szabadban kellemes szeptemberi vasárnap reggelén nagyon szép szívhez-szóló üzenetet kaptak. „Jertek imádkozzatok e helyen, az Úr meghallgatja kéréseteket.”

Jelenleg egy héten egyszer tartanak istentiszteletet falai között Sümeg református és evangélikus vallású híveinek. E nap kivételével a templom zárva tart.