Ukk

Nevének eredetéről Kiss Lajos azt írja, hogy személynévből alakulhatott. A hiteles oklevelek 1268-ban említik meg első ízben Terra Vck néven. Ezután 1272-ben Possesio Vg, 1474-ben Wk, ezt követően pedig Uk alakban jegyezték fel. A korai középkorban Uggyemerev (Ukkgyömörő) néven is összeírták. A török időkből kevés adat maradt az utókorra. Egészen a török kiűzéséig jelentéktelen pusztaként tartották számon. Korai birtokosa az Ukky-család volt. Ukky Jánost 1625-ben országos biztosul küldték a Rába mellé. Az Ukky-család után a Gyömörey- és a szentgyörgyi Horváth-családok birtokolták. A lakosság többsége jobbágy: mindössze néhány nemes élt a községben. Népessége alig gyarapodott 1400-tól 1700-ig. Az 1474-es összeíráskor egy adózó jobbágyportája volt csak. A török hódoltság megszűnése után -1715-ben - is csak két jobbágy lakta családjával. Valaha romantikus vízi világ vette körül. A Bertin (v. Bertén) tavat az 1830-as évek elején csapolták le. A terület ezt követően népesült be. A XIX. század elején már közel 500 lakosa volt, akik földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak, ez a későbbiek folyamán is alapvető jellemzője maradt a településnek. Jegyzőséget 1890. táján kapott, postahivatala is azóta volt. A falu a XVI. században elpusztult, plébániáját 1909-ben szervezték újjá. A temploma XVIII. században épült - Franciaországból érkezett trinitárius szerzetesek építették - . Ukk már 1928-bn körorvosi és kerületi állatorvosi székhely volt. Gyógyszertára 1929-ben épült. Határa 1939-ben 2410 katasztrális hold, lakosainak száma 758 fő. Többségében római katolikusok volta, néhányan pedig az evangélikus és a református hitet vallották. Egy római katolikus népiskola és továbbképző működött a községben. A nagyüzemi mezőgazdaság is igen hamar meghonosodott a településen. Az ÚjÉlet Termelőszövetkezet 1949-ben alakult meg Gyömörey Sándor volt földbirtokos birtokán 18 taggal és 500 katasztrális hold területen. Tíz év elteltével már a falu teljes lakosságát tömörítette és 1969-ig önállóan működött, majd 1970-ben egyesült a gógánfai, 1983-ben a sümegi termelőszövetkezettel. Az egyesült szövetkezetek ukki üzemegységében továbbra is növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Vezetékes ivóvízhálózata 1933-tól van. Fontos fejlesztések történtek 1945. után, milliókat fordítottak a község fejlesztésére. Villamosítottak, óvodát, iskolai napközi otthont, könyvtárat, ravatalozót, buszvárókat, tűzoltószertárt és sportpályát építettek. Az iskolát négy új tanteremmel bővítették. Ukknak 1970-ben négy utcája, 180 lakóháza és 586 lakója volt. Egykori körjegyzőségéhez több község tartozott. Önálló tanácsa 1950-ben alakult, amelyhez Megyer, majd 1969. július 1-től Rigács és Zalameggyes csatlakozott. Az 1973-as évtől Ukk a Gógánfai Községi Közös Tanács társközsége. A rendszerváltás óta újra körjegyzőségi székhely.